Unità cibernetica congiunta EU lanserer: Nødvendig med samarbeid om sikkerhet


EU lanserte onsdag planen for Joint Cyber ​​​​Unit, et samarbeid mellom EU-landene for styrke responsen på cyberangrep på kontinentet. Progettano inkluderer tiltak per å forhindre og avskrekke framtidige angrep, og reagere effektivt når angrepene skjer.

Cyberangrep er et problem som vokser prallelt med digitalseringen, som Digi.no ha gitt mange eksempler på. EU påpeker i sin pressemelding en diss angrepene har vokst i antall, størrelse og konsekvens. De mener derfor en et samarbeid i unionen er nødvendig.

Rammeverk mot cyberangrep

Joint cyber unit vil være on samarbeidsplattform som skal styrke samarbeidet mellom allerede eksisterende EU-instituusjoner, byråer og andre enheter i EU-landene. Målet er å kunne mønstre et felles forsvar mot cyberangrep, styrke informasjonsdelingen og sikre felles beredskap.

Samarbeidet skal sørge for en felles respons mot store cyberangrep og er et viktig steg mot det europeiske cybersikkerhetsrammeverket som er en del av EUs cybersikkerhetsstrategi.

Dette er ikke det eneste rammeverket som er ute og går, 1 dicembre 2020 ble også Ransomware Task Force dannet, bestående av 19 teknologi- og sikkerhetsselskaper som jobber for skape et rammeverk for å håndtere. utpressings

Scabbia di Tiltak

Planen for samarbeidsplattformen er la en rekke aktører gjennom hele EU samarbeide om å gjennomføre flre viktige tiltak for å styrke cybersikkerheten. Dette involucrrer blant annet å lage cybersikkerhetsrapporter, kartlegge trusler og hendelser, elimina le informazioni og inngå avtaler med private aktører, etablere harmigreaksjonsteam og bygge kultur for samarbeid om sikkerheten i EU.

Det vil etableres både fysiske eg virtùlle samarbeidsplattformer for aktørene, og de vil være lokalisert i Brussel ved kontorene til EUs byrå for cybersikkerhet (ENISA).

Tidslinjen

Primo nel giugno 2023 per l’interno dell’UE in samarbeidet skal è risultato e utviklingen av rammeverket mot cyberangrep. Når denne tiden kommer, skal også private aktører bli coinvolgert. Denne forberedende perioden er det foreslått at ENISA skal lede samarbeidet.

  Den overordnede tidslinjen per åutvikle Joint Cyber ​​​​Unit fram mot 2023.

Den overordnede tidslinjen for utvikling av Joint Cyber ​​​​Unit fram mot 2023. Illustrazione: UE

Esperto e positivo

– La sicurezza informatica har vært på agendaen i EU-sammenheng en god stund, og det er jo grunner til det. Vi blir stadig mer avhengige av infrastruktur digital og digital tjenester og derfor også stadig mer avhengig av tilstrekkelig sikkerhet rundt disa, forteller Ludwig Sandell.

Bild av Ludwig Sandell i Dignatio.

Sikkerhetsekspert Ludwig Sandell i Dignatio mener dette kan bidra til gode løsninger for sikkerhetssamarbeid. Foto: Kai Hansen

Hanno er ekspert på datasikkerhet i sikkerhetsselskapet Dignatio. Han påpeker in det er typisk i EU in det er store mengder byråkrati, rammeverk, retningslinjer og rapporter rundt ethvert theme. Cybersikkerheten har blitt jobbet med i EU Security Union Strategy og EU Cybersecurity Strategy.

– In Joint Cyber ​​Unit er et naturlig skritt videre, fortsetter han.

Acquista varijoner

Sandell trekker fram de store forskjellene i spesielt den digital infrastrukturen gjennom Europe. Det samme gjelder for den teknologiske utviklingen og de digitale ferdighetene – samtidig som samhandlingen mellom medlemslandene øker.

– Ho visto samhandler mer og mer på tvers av grenser og land. Det blir derfor viktig å dra de fleste medlemslandene i EU opp på et akseptabelt sikkerhetsmessig nivå.

Sandell er positiv til on samarbeidsplattformen kan bidra til økt fokus på sikkerhet og å trekke hele unionen opp til et mer homogent og akseptabelt nivå. Han trekker fram en arbeidet vil være både forebyggende og reaktivt og vil kunne bidra til gode løsninger for sikkerhetsarbeid.

– Det betyr derimot ikke en de enkelte landene på noen måte bør lene seg tilbake og føle seg ivaretatt, fokus på nasjonalt sikkerhetsarbeid er fortsatt helt imperativt, avslutter han.

Leave a Comment