Telias 5G-prosjekt può essere lanciato in Norvegia dal 2025


Ho ospitato og vinter er det meningen at 150-200 biler utstyrt med egne simkort skal kjøre rundt i Trondheim og teste ut det som i 2025 kan bety en overgang fra dagens veiavgift til veiprising, hvor man betaler hvorre hvor man ogj.

Telia samarbeider med Statens vegvesen og Sintef om prosjektet, som er støttet med innovasjonsmidler fra Forskningsrådet. Geotracks, som prosjektet heter, har som mål å utvikle in prototyp for veiprising som baserer sec på posisjonsdata fra mobilnettet.

I testene som utføres i forbindelse med prosjektet, vil man bruke Telias rykende ferske 5G-nett, men hvis det ender med at man setter i gang med veiprising i Norge, vil sannsynligvis 5G-infrastrukturen til a iv a teleaktørene i Norge konkurransepolitiske hensyn og fordi systemet vil fungere bedre jo tettere nettet som leverer posisjonsdata er, forteller forretningsutvikler Tom Henriksen, som er Telias prosjektansvarlige i Geotracks-prosjektet.

Simkort gjør veiprising enklere

Flere og flere biler er utstyrt med simkort fordi de har mange funksjoner som kommuniserer via internett. Det er dise simkortene som skal utnyttes for få et system for veiprising til fungere.

Vedere bruke simkort kan man slippe å utstyre bilene med egne GSM-sender, noe som både praktisk og kostnadsmessig kan gjøre det langt enklere å innføre veiprising enn man hittil har trodd.

Simkortene registra presso mobiloperatørenes basestasjoner, slik at basestasjonene vil fungere som et finmasket nettverk av “elektroniske bomstasjoner” som registrerer kjøretøyenes bevegelser på veiene.

I forsøket som skal utføres i Trondheim i høst og vinter, er det imidlertid ikke bilenes aprebygde simkort, men 5G-mobiltelefoner plassert i bilene som vil bli brukt.

I tillegg til å registrere posisjonen til bilene, kan bil-simkort også aconholde annen informasjon som kan påvirke hvor my man betaler i veiprisingssystemet. Det er for eksenpel mulig å skille mellom elbiler og fossilbiler, eller la en hybridbil betale ulik pris avhengig av om den kjører fossilt eller elektrisk.

– Dette er ikke noe vi tester ut i prosjektet, men vi håper myndighetene vil la oss gjøre dypere Analyzer av dataene med tank på slike miljøforskjeller i prisingen, sier Henriksen.

Jobber med anonimizzazione

Geotracks-prosjektet ble nylig tildelt en støtte på nesten fem milloner kroner fra Forskningsrådet, mens Telia, Vegvesenet og Sintef bidrar med timer og ytterligere midler, slik at prosjektet har in kostnadtsramme 14 million på

Prosjektet er finansiert for en tidsramme på to år. De vil bli brukt til forskning, for å få avklart om dagens teknologi egner seg til å lage et veiprisingssystem som både fungerer og ivaretar hensyn til blant annet anonymization – slik at det bare er bilene. Man må også avklare hvor lenge dataene som samles inn, skal lagres, samt andre spørsmål relativo al GDPR.

De praktiske forsøkene i vinter vil gi mange svar, men Tom Henriksen i Telia kan ikke garantere suksess.

– Vi kan ikke se bort fra en teknologien ikke vil være god nok per vi får 6G, sier han.

Kan inkludere bompenger og ferge

Dersom denne første fasen av prosjektet konkluderer med at veiprisingssystemet kan utvikles med dagens 5G-teknologi, vil Telia fram mot 2025 jobbe med juridiske og politiske spørsmål og med å kommersialisere veiprising.

Forretningsutvikler Tom Henriksen er Telias prosjektansvarlig i Geotracks-prosjektet. Foto: Telia

Blant spørsmålene som må avklares, er hvilke priser man skal ha og hva som skal omfattes av veiprisingen. Teknisk er det for ekempel ingenting i veien for at man også inkluderer bompengeinnkreving og fergebilletter i veiprisingen, men hvorvidt man skal gjøre det, er noe politikerne må bestemme seg for for system tas i bruk.

Henriksen tror det allerede i 2025 kan være mulig å ha på plass et system for veiprising so er klart til tas i bruk.

– Ja, hvis vi er ambisiøse og målrettede, tror jeg vi kan få til det i 2025-2026, sier han.

Det blir imidlertid neppe en brå overgang fra fast veiavgift til veiprising basert på kjørelengde. Henriksen tror biler uten aprebygde simkort vil avgiftsbelegges på gamlemåten, også etter at et veiprisingssystem er tatt i bruk para biler med simkort.

Kan føre til nye tjenester

Mercato per brukerbetaling på vei er stort. I dag betales det for ekempel inn mellom 10 og 15 milliarder kroner i bompenger hvert år. Det betyr en det kan være lønnsomt å utvikle en teknologi som forenkler denne betalingen.

Et fungerende veiprisingssystem vil være interessant også utenfor Norges grenser, og Henriksen ser ikke bort fra en Telia vil ta initiativ til Geotracks-lignende prosjekter også i andre nordiske land og Baltikum, hvor selskapet.

– Kommer vi dit hen en vi lykkes med å skape den tekniske løsningen, vil det handle om å ta den videre ut i verden og samarbeide med andre telekom-aktører, sier han.

Men et veiprisingssystem kan også utløse en rekke andre tjenester og produkter, og å utforske dette, vil være en del av prosjektet for Telias del.

– Vi vil jo få veldig spennende datasett rundt transport, trafikk og mobilitet, så dette er et prosjekt som kan skape mange ringvirkninger. Su tid vil dessuten teknologien forbedres, noe som også vil kunne gjøre det mulig å skape helt nye ting. Stop in forretningsutvikler som meg er dette in veldig spennende situasjon, og jeg gleder meg som et barn til å komme i gang med prosjektet over sommeren, sier Henriksen.

Leave a Comment