Facebook ønsket nella nuda Irlanda Skulle Kunne Saksøke dem i EU: Tapte kampen


Domstolen påpeker in det irske tilsynet er “ledende tilsynsmyndighet”, men in dette ikke utelukker in andre lands myndigheter, under visse omstendigheter, også kan gå til sak.

Dette vil likevel være et unntak fra hovedregelen, påpeker domstolen. Den understreker også en landet som har hovedansvaret for regulere et selskap, må samarbeide tett med myndighetene i andre EU-land.

Kjennelsen kommer etter en det belgiske rettsvesenet har bedt EU-domstolen om en avklaring. Belgias datatilsyn har gått til sak mot Facebook for begrense selskapets mulighet to å spore og samle inn informasjon om belgiske borgere.

Facebook mind datatilsynet in Irland, der Facebook resterà senza dati europei, er det eneste som kan t sak om forhold som gjelder flytting av innsamlede data på ters av grensene.

Domstolens avgjørelse er i tråd med en uttaelse fra generaladvokat Michal Bobek i januar. Han skrev de den ledende tilsynsmyndigheten ikke kan anses for være den eneste som kan håndheve GDPR i sitasjoner der data flyttes over grensene. Selv om generaladvokatenes betraktninger ikke er bindende, legger domstolen seg som regel på samme linje.

Det er ventet en tirsdagens kjennelse kan åpne for fère søksmål mot Facebook og andre teknologiselskaper.

Leave a Comment