DIBATTITO: Pandemien får konsekvenser per den globale leverandørkjeden


Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til [email protected]

Nå kan det imidlertid se ut som om over ett år med unntakstilstand får konsekvenser – som både øker kvaliteten på dagens operasjoner og forbereder oss på fremtidige, global sjokk.

Eyjafjallajökull nel 2010, den japanske tsunamien og flodbølgen i 2011 eg containerskipet MV Ever Given prima dei Suezkanalen. Dramatiske hendelser som påvirker verdenshandelen i mer ennØn måned om gangen, skjer nå så spesso som hvert 3.7 år ifølge McKinsey. Konsekvensene er omfattende; råmaterialer som aldri når fabrikken, mangel på viktige komponenter i produksjonen og bestillinger som blir mange uker eller måneder forsinket. I noen tilfeller hører vi om en hel bransje som oppdager en alle, også konkurrentene, er avhengige av den samme fabrikken for kritiske deler til produktene de leverer.

Da Orange Business Services laget «Intelligenza in tempo reale e futuro delle catene di approvvigionamento» -rapporten, sputo Ho visto più di 300 intervistati su hele verden om hvordan de har opplevd pandemien. 75 prosent svarte en det siste året har vært den største utfordringen de har møtt i karrieren. Det er liten tvil om en flertallet av verdens virksomheter har brukt 2020 på å håndtere konsekvensene av et virus som har satt samfunnet på hodet. Og når vi nå er nesten halvveis i 2021 forteller de samme lederne en de styrker arbeidet knyttet til planlegging og sårbarhetsanalyse, og inkluderer et bredere sett med risikofaktorer for å ta høyde for fremtidige kris.

Majoriteten av lederne vi spurte, forteller også en de naturlig nok er mer oppmerksomme på risiko i leverandørkjeden enn de var for ett år siden. Det interessante er imidlertid ikke en de bekymrer seg mer, men hva de planlegger å gjøre med det.

Nytenkning og teknologi

Vi har sett, både gjennom svarene i undersøkelsen vi gjennomførte, og i samarbeidet med egne kunder, en nytenkning og innovasjon i mange tilfeller blir svaret på konkrete utfordringer og på pånsielleje kunder som.

Et ekempel på dette er Bring, som Digi.no skrev om tidligere i vår, som raskt forsto y de var nødt til å eliminere alle muligheter for virusspredning gjennom nærkontakt mellom sjåfør og pakkemottaker i forbindelsettaker Løsningen ble en app, utviklet på under et døgn, som sender en tekstmelding til kunden rett for budet ankommer, og lar dem signere for pakken på sin egen mobiltelefon, nettbrett eller PC.

Et annet ekempel, fra Antwerpen Havn, beskriver APICA (Antwerpen Harbour Information and Control Assistant) e digital 3D-modell av havnen som fores med sanntidsdata om skipsbevegelser, værforhold, luftkvalitet, vannivåer, tilgang påell og s status Denne modellen er muligjort ved bruk av IoT-sensorer, cameraer e droner. På denne måten får havnemyndighetene in komplett oversikt over alle bevegelser i havnen. Når de i tillegg mater modellene med historiske data, blir det mulig å forutse hendelser i gitte situasjoner – og å sette i verk tiltak som for ekempel bidrar til redusere utslipp fra båtene, i sanntid.

Modellatore elegante, blant annet drevet av kraftig kunstig intelligens (AI), bidrar til å optimumisere komplekse stage on hele greenn. Og i undersøkelsen vi gjennomførte er AI rangert som en av de primære teknologiene å investere i for virksomheter som be behovet for både å håndtere den umiddelbare risikoen i leverandørkjeden, men ogsåft i arbeidet for bde

In spennende tid per brasjen

75 prosent av dem vi har snakket med, sier en «kost» og «risiko» i dag veier as tung i avgjørelser som dreier seg om innkjøp. Det er med andre ord ingen overdrivelse å hevde at vi befinner oss på et avgjørende punkt i den økonomiske historien – og presset på de globale leverandørkjedene er stort. Etterspørselen i fremvoksende marketer øker, klima- og bærekraftspørsmål krever svar med substans mens mer modne marketer di alvor har oppdaget hvor sårbare de er nr noe skjer.

Da er det betryggende å høre, gjennom undersøkelser og strukturerte samtaler, men også i prosjekter med kunder over hele verden, en ambisjonsnivået når det kommer til digitalsering og bruk av teknologi, er høy Og jeg tror ikke det er veldig dristig å spå en det er de som lykkes med omstilling, nytenkning og digitalizzazione som også kommer til vokse – både i market og som virksomhet.

Leave a Comment