Dette er Datafabrikken – Digi.no


Den norske datanæringa kan ha in verdi på 300 milliarder kroner årlig i 2030. Det kommer frem av en rapport fra Menon Economics som NHO og Abelia la frem i gennaio 2020.

Hvordan disa verdiene kan realisers, har vært gjenstand for debatt og politisk behandling by siste årene. Gjennom 2019 og 2020 vokste ideen om en datafabrikk som skulle hjelpe små og mellomstore norske bedrifter med å ta ut verdien i data.

Nå ventes snarlig lansering, men nettstedet er tomt, og lanseringsdatoen er hemmelig.

Negozio Forventninger

Data er gull, men hvis vi bare sitter på dem, er de egentlig ikke mer enn gråstein, uttalte daværende digitalseringsminister Nikolai Astrup i aprile 2019.

Regjeringens Strategi for kunstig intelligens ble lansert i gennaio 2020. Da ville regjeringen «gå i dialog med Digital Norway om hvordan de kan tilrettelegge for at SMB-er i større grad skal kunne ta i bruk de mulighetene som ligger i KI».

Datafabrikken

Datafabrikken er en del av regjeringens satsing for å realisere verdien av data og skal gjøre det letter for små og mellomstore bedrifter å ta i bruk åpne data.

Norvegia digital og Digitaliseringsdirektoratet bygger Datafabrikken sammen.

Per la prima volta che si parla di consulenza e di viaggio nel 2021.

Datafabrikken skal gi oversikt over og dokumentasjon av tilgjengelige data, være en digital møteplass for dataeiere og databrukere, et verktøy for KI og analysis og tilby styring av tilganger og samtykke til bruk av data.

I tillegg tilbys juridisk rådgivning og registerisk datavask for bruk av persondata.

Regjeringen la i mars frem stortingsmeldingen Datadrevet økonomi og innovasjon, der de pekte på nettopp Datafabrikken som en viktig nøkkel for ta ut verdiene.

Primi nel 2021 kom budsjettmidlene: 16 milioni di corone a Datafabrikken.

– Det har vært en betydelig dugnadsinnsats per det, sier daglig leder Liv Dingsør i Digital Norway.

Digi.no møter henne digitalt sammen med avdelingsdirektør Knut Bjørgaas e Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Da un virksomhetene deler ansvaret per Datafabrikken.

Kjerneteamet består av sju-åtte personer, forteller Bjørgaas, men det er mange Flere i Digital Norway og Digdir som bidrar. N bygges løsningen sammen med et allerede etablert utviklerteam i Digdir, Ressurssenter per l’eliminazione di dati av og eksterne venner og nettverk.

– Dette er en skikkelig kraftsamling, sier Dingsør.

Tinder per i dati

Hensikten med datafabrikken er y de som sitter på datasett eller datastrømmer og de som har ideer til eller mulighet to bruke datasettene til nye ting, skal finne hverandre, forklarer Bjørgaas.

– Sånn setter Datafabrikken su Tinder per i dati, sier han.

Ikke alle har det som trengs av infrastruktur, kompetanse eller kapasitet til å ta i bruk tilgjengelig data. Datafabrikken skal gjøre data tilgjengelig, tilrettelegge for bruk og hjelpe bedriftene i gang.

Behovet per kompetanse, oversikt oversikt over data og forståelse for hva dataene er, er spesso ostacola per å ta i bruk data, mener Dingsør.

– Det å få hjelp til å finne riktig person å snakke med, kan være et godt utgangspunkt, sier hun.

Skjermbilde av Avdelingsdirektør i Digitaliseringsdirektoratet Knut Bjørgaas og daglig leder i Digital Norway, Liv Dingsør i Teamssamtale med Digi.no

Knut Bjørgaas og Liv Dingsør deler villig om innholdet i Datafabrikken, men lanseringsdato vil de ikke ut med. Skjermbilde: Marianne Gjessing

N jobbes det paralelt med piloter i dybden og med å få på plass første versjon av Datafabrikken. Den første versjonen blir en konseptversjon som skal brukes til laering og legs til grunn for videre utvikling.

– Det absolutt dummeste vi kunne ha gjort, var sette oss ned i to år og bygge Datafabrikken, og så sjekke om den fungerte, sier Bjørgaas.

Bygger datalandsby

Konseptversjonen sikter på å gi oversikt over hvilke datasett og -strømmer som er tilgjengelige og hva da Inneholder. Per å bygge versjonen har Datafabrikken gjenbrukt arkitekturen og kildekoden i data.norge og gjort tilpasninger og utvidelser til eget formål.

Blant utvidelsene er en digital møteplass mellom dataeiere og databrukere.

Møteplassen får navnet Datalandsbyen, og den vil ha funksjonalitet for å finne kontaktpersoner, møtes, gi tilbakemeldinger og komme med ønsker. Bedriftene skal også kunne søke råd og veileding fra jurister og fagfolk her.

Primo omgang tilbys ikke infrastruktur per l’analisi di datalagring eller, men ny versjon av Datafabrikken er ventet i novembre.

Tilbyr datavask

Gjennom å tilby infrastruktur for lagring av data hos Datafabrikken, tror Bjørgaas de kan tilgjengeliggjøre mer greenfull data.

– Noen virksomheter mangler kapasitet eller infrastruktur, eller de ønsker ikke å slippe inn andre i datasettene for de er vasket for personopplysninger, sier han.

Mi piace tilfeller vil Datafabrikken kunne tilby nødvendig infrastruktur og kompetanse på datavask.

Per ulteriori informazioni sull’analisi dei dati, è possibile analizzare l’infrastruttura per l’analisi e l’analisi dei dati.

– Skal du bygge in applikasjon på slike sammenstillinger, må du kunne stole på in dataene er tilgjengelige, sier Bjørgaas.

Da kan datafabrikken bidra med infrastruktur, cado in oppstartsphase. Noen brukere vil nok vokse ut av løsningen etter hvert og bygge egen infrastruktur, tror Bjørgaas.

Provando a cancellare i dati av

Både dataeiere og databrukere skal få hjelp til å bli trygge på datadelingen. Det betyr en persondata må håndteres klokt og en dataeiere må oppleve kontroll on hvordan egne data blir brukt.

Persondata oppleves gjerne som et obstader for ta i bruk data, mener Dingsør.

– Bedriftene unngår spesso dati som ligger bak in hjemmel, fordi da ikke har kapasitet a å gå inn i den type problemstillinger, sier hun.

Gjennom å tilby juridisk støtte og nødvendig verktøy for vasking, håper de å gjøre det letter å ta i bruk mer data.

– Dataeierne må ha tillit til at dataene blir brukt på in OK måte, og det krever juridisk støtte, sier Bjørgaas.

Han bekrefter in løsningen vil ha mulighet per pålogging og per å spore hva data brukes til. Hvem som har rett til bruke data, og hva har de rett to bruke dataene til, er spørsmål Datafabrikken kan hjelpe deg med å finne svar på.

Hemmelighetsfull nettside

Konseptversjonen av Datafabrikken skal etter planen være klar i sommer, mens en forbedret versjon med mer infrastruktur skal lanseres i November.

Går du inn på nettsiden datafabrikken.norge.no i dag, finner du ikke annet enn et bilde av skog og sjø. Men det er altså her Datafabrikken og Datalandsbyen blir å finne.

– Når kan vi vente å finne mer på denne nettsiden?

– Det kommer i løpet av sommeren, svarer Bjørgaas.

– Betyr det nå i juni?

– Ja, juni er sommeren, det er også august, svarer Bjørgaas med et lurt smil.

(Digi.no har sett dokumenter som tyder på en planlagt lansering er i slutten av juni.)

Leave a Comment