Carlsberg samler data om 28 bryggerier system i ettQuesto è il motivo per cui il ruller millioner ha un flasker e un bokser con Carlsbergs logo rundt på transportbånd rundt om i verden. Men hvilke av of 28 forskjellige bryggeriene Carlsberg driver i Europe og Asia er faktisk raskest fra bygg til ferdig pilsner, og hvem tar best vare på maskiner og prosessanlegg?

Leave a Comment